Beweging creëren

Door samen nieuwe wegen te vinden

Als verander- en communicatiestrateeg help ik samenwerkingsverbanden, programmateams, coalities bij het bereiken van gezamenlijke ambities. Afhankelijk van de organisatie en vraag kom ik als interim strategisch adviseur of als communicatie(team)manager. Als het nodig is, neem ik specialisten en uitvoerders mee.

Specifiek aanbod:

 • Communicatie in transities
 • Stakeholdersonderzoek
 • Creatieve interventies
 • Kwartiermakerschap
 • Toekomstsessies


Communicatie in transities

De laatste jaren werk ik in het publieke of publiek-private domein en draait het om complexe maatschappelijke vraagstukken. En het fascineert me: de transities in onze samenleving laten zich zo moeilijk leiden. Er zijn veel afhankelijkheden en elke transitie brengt weer onvoorziene veranderingen teweeg. Hoe kan je behouden wat werkt en aanpakken wat niet werkt? De oude systemen, denk aan zorg, onderwijs, arbeid, klimaat, energie, economie, blijken onhoudbaar. Je bent (programma)directeur of strategisch beleidsmedewerker en je zoekt een communicatiestrateeg die vanuit kennis over transities voorstellen doet? Ik help je met het stimuleren van niches, het dempen van de chaos, crisis en conflicten en het opschalen naar de nieuwe situatie.

 • Instrumenten: DESTEP omgevingsscan en VUCA-model
 • Ervaring: programmateam Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

Stakeholdersonderzoek

Je bent (programma)directeur of strategisch beleidsmedewerker en je wilt een snelle scan van de context, omgeving en stakeholders. Samen met mij stel je een werkwijze op en ga je met mij op pad. Ik organiseer gesprekken, ontmoetingen en zorg ervoor dat je samen met relevante partners komt tot nieuwe inzichten. Inzichten die je helpen om de veranderstrategie verder te formuleren en een veranderverhaal te maken.

 • Instrumenten: Interviews en focusgroepen, Stakeholdersanalyse, Mediation
 • Ervaring bij PostNL, BZK, Nederlandse Politiebond, SZW innovatieteam

Creatieve interventies

Ben je (programma)directeur en ben je op zoek naar creatieve interventies die je helpen om de organisatie(s) in beweging te krijgen? Samen met jou en jouw stakeholders zoeken we uit wat nodig is. Dankzij mijn jarenlange ervaring in meerdere sectoren heb ik een goed idee gekregen voor wat werkt en wat haalbaar is. Van bijzondere ontmoeting tot theatervormen. Afhankelijk van de context kiezen we de aanpak.

 • Instrumenten: Kotter’s 8 stappen model, Scrum/Agile werken, Appreciative Inquiry, Veranderverhaal/storytelling, samenwerking met kunstenaars
 • Ervaring: programmateam Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming, FNV, Nederlandse Politiebond, Postkantoren BV, PostNl

Kwartiermaker

Je bent (programma)directeur en moet met gezwinde spoed iets nieuws opzetten, bijvoorbeeld een nieuwe organisatie of samenwerkingsverband. Ik help je op verschillende niveaus; met het meedenken over de verander- en communicatiestrategie en met het snel bemensen en realiseren van de communicatie (identiteit, website en andere communicatiemiddelen).

 • Ervaring VWS (CoronaMelder), Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming, samenwerkingsverband rondomJou, Cultuur-Ondernemen, Postkantoren BV, FNV Werken aan Werk.

Toekomstsessies

Je bent (programma)directeur of strategisch beleidsmedewerker en je wil het volgende strategische plan niet alleen baseren op de geschiedenis en op het nu, maar ook op de komende 10 jaar. Ik help je met een gestructureerde methode, waarbij je samen met mensen uit je omgeving de context scant en komt tot focus en ruimte om te manoeuvreren.

 • Instrumenten: DESTEP omgevingsscan en VUCA-model
 • Ervaring: programmateam Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming