FNV Werken aan Werk

FNV Werken aan Werk is een nieuwe dienst voor leden en niet-leden van de FNV. Word je binnenkort werkloos of ben je net ontslagen, dan geeft FNV persoonlijke begeleiding en training. De start van dit pilotprogramma gaf interessante discussies, maar een versnelling was nodig. Als interim communicatiemanager werd ik gevraagd een communicatiestrategie te ontwikkelen en voortvarend te realiseren.

In een workshop met de landelijke projectgroep nodigde ik een externe merkstrateeg uit. Het advies: stop de verleiding om (steeds) in discussie gaan, maar stel de deelnemer centraal en laat zien wat FNV concreet betekent. In deze lijn begeleidde ik vervolgens diverse workshops met betrokkenen en realiseerden we gezamenlijk (ondersteunende) communicatie en (regionale) online-, print- en radiocampagnes.

Resultaat: een gedragen communicatiestrategie en meer gerichte energie op uitvoering van het project. De werkzoekenden weten inmiddels FNV Werken aan Werk te vinden en zijn zeer tevreden over de dienstverlening. Nu volgt de verdere inbedding van deze dienstverlening binnen de FNV.

Deel dit bericht: