FNV in beweging

In de periode van december 2011 tot oktober 2012 was ik tijdelijk coördinator Marketing van de vakcentrale FNV. In die tijd waren de FNV onderdelen verdeeld over de toekomst van de vakbeweging. Agnes Jongerius stapte op en Ton Heerts werd bereid gevonden de kar te trekken. Vooruitlopend op de nieuwe vakbeweging in beweging, maakten we afspraken over werkwijze en stijl van gemeenschappelijke campagnes. En ook op de afdeling Marketing zelf zochten we onder mijn leiding naar gemeenschappelijke uitgangspunten en stelden we de werkwijze ter discussie.

 

 

Deel dit bericht: