Elkaar ontmoeten in fascinatie

Onlangs was ik in een bestuursvergadering en ik hoorde het gezelschap de gebruikelijke vragen stellen. Vragen die ik zelf ook had bij de start van een nieuw ‘luisteren naar de klant traject’. Hoe betrekken we de andere managers en afdelingen die net zoals wij bezig zijn met vernieuwingen? Hoe veroveren we die andere initiatieven, zoals werkgroep 3.0 en de verbetertrajecten van de klanttevredenheidsonderzoeken. ‘Hoe bereiden we ons voor op deze strijd?’ En toen sprak iemand de wijze woorden: ‘Dus we ontmoeten elkaar in een strijd? Hij boog zijn hoofd een beetje, pauzeerde en zei heel ingetogen: ‘En wat … als we elkaar zouden ontmoeten in fascinatie?’ Het viel even stil. Oef, dat was een mooi kantelmoment in de vergadering.
Deel dit bericht: